نقشه راه یادگیری من

به پیشنهاد دوست خوبم پوریا میخواهم نقشه راه یادگیری خودم را به اشتراک بگذارم

در حال یادگیری

BI (Business intelligence) – 

English: Business Writing &  Speaking Masterclass

Русский язык یادگیری مقدماتی زبان روسی

پ ن : خوبی این کار اینه که از مسیرت خارج نمیشی و میدونی قراره چی یاد بگیری و بیخود اینور و اونور نمیری