فریب اعتماد و تسلط شخصی

نظم شخصی یعنی قالب دادن به مجموعه ای از فعالیتهای خود کسی که بروی خود تسلط دارد و اندازه های خود را می داند مورد سو استفاده قرار نخواهد گرفت و فریب نمی خورد او به آرامی و متانت به حرفهای شما گوش می دهد اما فریبهای شما را باور نمیکند البته عصبانی هم نمیشود چون هم شما را میشناسد و هم خودش را خوب میشناسد و قبل از اینکه شما برای فریب دادنش برنامه ریزی کنید او تمام برنامه ریزی ها و هماهنگی های خود را انجام داده است و یک قدم از شما جلوتر است در واقع قبل از اینکه شما بروی او مسلط باشید او بروی خودش مسلط است.

Paul Zak یک محقق و یک دانشمند در حوزه اقتصاد رفتاری و عصب شناسی است که در مورد موضوع جالبی تحقیق کرده موضوع اعتماد و سو استفاده از آن او 10 سال در مورد ژن Oxytocin تحقیق کرده و پی برده که این ژن باعث شاد شدن ما و اعتماد ما می شود و توضیح می دهد که مثلا وقتی میخواهید سر کسی کلاه بگذارید و اعتماد او را جلب کنید باید ترشح این ژن را در این فرد زیاد کنید میتوانید 10 دلار به او بدهید و 1000 دلار از او بگیرید.  وقتی به او پول می دهید اعتماد او به شما به سرعت بالا رفته و ژن Oxytocin زیادی ترشح میکند و او خوشحال و خندان سرش کلاه می رود هزاران نمونه از این شیوه را در ایران و در همه جا میتوانیم ببینیم به اصطلاح میگویند نمک گیرش کنید.

البته در روابط عاطفی از این حساب و کتاب ها نداریم یک مادر بدون محاسبه هزینه تا آخرین ریال از کیسه عاطفه خود خرج فرزندانش میکند که شاید 1 درصد آن هم برگشت داده نشود یا در یک رابطه عاشقانه هم همینطور است و اساسا عشق به معنی دادن است و شهوت به معنی گرفتن.

ولی به نظر می رسد در موضوعات کاری و مالی در مقابل یک قدم باید یک قدم جلو رفت.