آهستگی و اقتصاد تحریک

پ ن:

از میلان کوندرا زیاد خوشم نمیاد٫ کتاب آهستگی آن را به تازگی خواندم شاید این کتاب سومین کتاب است که در دو سال گذشته از خواندنش پشیمانم. دو کتاب قبلی میرا و نام من سرخ بود به هر حال موضوع جالبی  در کتاب اهستگی بود که نوشتن در مورد آن خالی از لطف نیست.هر چند قبلا در خصوص جنبش آهستگی مطالعاتی داشته ام و ترجمه یک سخنرانی در TED را در سایت SCOOL نوشته ام ولی به هر حال ترجیح دادم اینجا هم بنویسم.  

متن اصلی:

ما معمولا وقتی که راه می رویم به چیزهای مختلفی فکر میکنیم و اگر بخواهیم در حین راه رفتن تمرکز بیشتری کنیم و یا توجه بیشتر بکنیم آهسته تر می رویم تا موضوع به خوبی در ذهنمان قرار گیرد و اگر بخواهیم فکر ناخوشایندی را فراموش کنیم به سرعت گامهایمان اضافه می کنیم٫ لحظه ای اگر به این موصوع فکر کنید قطعا نمونه های زیاد را هم شما به خاطر دارید.

سرعت زیادی که بر اثر تکنولوژی به وجود آمده است از همین جنس است چیزی شبیه فراموشی. ما با سریع شدن میخواهیم بعضی چیزها را فراموش کنیم چیزهای عمیقی از جنس: عشق٫ عاطفه٫شرافت٫ مسولیت اجتماعی و … . قطعا هیجان و لذتی که از موتور سیکلت و سرعت می بریم بیشتر از درشکه و گاری صد سال پیش است چون بیشتر به فراموشی ما کمک میکند شبیه یک نوع ماده مخدر! تکنولوژی الگوی زندگی ما را تغییر داده و دیگر الگوی زندگی ما صبر و آهستگی نیست.

سرعت وارد روابط ج ن س ی ٫ غذا خوردن٫ درس خواندن٫ کتاب خواندن و … نیز شده است و ساده تر اگر بگویم از کیفیت همه این موارد کم کرده است٫ هدف جنبش آهستگی برای ساختن غذای آهسته٫ س ک س آهسته٫ فکر کردن آهسته٫ اقتصاد آهسته(نمونه آن اروپا و خصوصا سوید و شمال اروپا – رجوع کنید به وب سایت جنبش آهستگی) و .. عمیق شدن بالا بردن کیفیت و توجه است.

ما در روابط ج ن س ی خود بیش از حد روی سرعت تکیه داریم و عملا قبل از تحریک شدن یکی از طرفین شروع به این کار میکنیم که باعث اختلالات روحی و روانی بلند مدت می شود٫‌شاید عشق بازی با دستان آهسته به روشی که ایتالیایی ها پیشتاز آن هستند درمانی برای روابط ج ن س ی سریع و بدون تحریک و بدون عمق و لذت باشد!

هر چند باید قبول کنیم ما به واسطه فاصله گرفتن از طبیعت و ذات خود بسیار گمراه شده ایم٫ یک حیوان نیازی به فلسفه و مقدمه و تحریک ندارد و به سالم ترین و بهداشتی شکل ممکن نیاز ج ن سی  را الزا می کند و عمل تولید مثل خود را با بهترین کیفیت انجام میدهد!

اما در میان انسانها صدها شرکت چندمیلیارد دلاری با تهیه و تولید و عرضه انواع لوازم آرایش و لباس و عطر و برای هر دو جنس میخواهند این شکاف و این فاصله را کمتر کنند یعنی زمان تحریک را به حداقل برسانند که معمولا هم موفق نیستند. سردی روابط ج ن س ی و مشکلات از این دست دلیل بر این گفته هاست٫ وجود هزاران آرایشگاه و سالن زیبایی که در یک حجم تقاضای بالا به وجود آمده اند گواه بر این است که انسان به واسطه فاصله گرفتن از طبیعت٫ آهستگی و ذات خود به خوبی تحریک نمی شود و اگر هم تحریک شود صرفا به واسطه کمک و بیزنس شرکتهای چند میلیاردی در صنعت لباس و آرایش و مد و … و نه به واسطه فهمیدن نیاز ج ن س ی و یا سلامت بدنی خود بلکه تنها متکی بر این لایه هایی است که این فضای فاحش و زیاد بین نیاز و تحریک و س ک س را پر کرده است.