بی نهایت وب سایت تکنولوژی

در مورد کامپیوتر و نرم افزار و تکنولوژی مطالب زیادی نوشتم و ترجمه کردم که البته

اکثر این مطالب در سایت بی نهایت است سایت بی نهایت یک سایت تحلیلی خبری جوان است که چند ماهی است با دوستام اون رو شروع کردیم و افراد شرکت هم مثل من و   بیشتر از من مشغول تلاش برای بهبود کیفیت این سایت هستنند.

148 مقاله و خبر نوشتم و ترجمه کردم که می توا نید لیست آن را در این لینک نگاه کنید