در جستجوی شادی

Shawn Achor روانشناس و مدیر شرکت Good think است

و یک ویدیو داره به نام راز شادی برای بهتر کار کردن که به نظرم نگاه کردنش بد نیست .

قسمتی از حرفهای او در TED
اگه سخت تر کار کنم ، موفق تر خواهم بود.و اگر موفق تر باشم، اونوقت خوشبخت تر خواهم بود.این پایه و اساس بیشتر اصول تربیتی ما ، اصول مدیریتی ماو روش برانگیختن رفتارمان را تشکیل می دهد. مشکل اینه که این فرمول به دو دلیل از لحاظ علمی ناقص و خلاف جهت است.اولا” ، هر وقت مغزتان با موفقیتی روبرو می شه،شما قبلش تیر دروازه را عقب تر بردید (شرایط تجلی موفقیت را تغییر داده اید).

شما نمره های خوبی گرفتید، حالا نمره های بهتری می خواهید،شما در مدرسۀ خوبی بودید و بعدش پذیرش در مدرسۀ بهتری می خواهید،شما شغل خوبی داشتید ولی حالا می بایست شغل بهتری داشته باشید،شما به هدف زدید، ما نقط هدفتان را تغییر خواهیم داد.و اگر خوشبختی، نقطه مخالف موفقیت است، مغز شما هیچگاه به اون نمی رسه.

آنچه ما انجام دادیم اینه که در قالب یه جامعه، خوشبختی را به آنسوی افق شناختی سوق دادیم.دلیلش اینه که فکر می کنیم ابتدا باید موفق باشیم تا بعدش خوشبخت تر بشیم. اما مشکل اصلی اینه که مغز ما در جهت عکس عمل می کند.اگر شما قادر باشید میزان مثبت گرایی یک فرد را در حال حاضر افزایش دهید،اونوقت مغز آنها چیزی را تجربه می کند که ما آنرا مزیت خوشبختی می نامیم،یعنی مغز شما در حالت مثبت،عملکرد فوق العاده بهتری دارد در مقایسه با زمانیکه در حالت منفی، خنثی یا تحت استرس است.

نوشتن دربارۀ یک تجربه مثبتی که در طی ۲۴ ساعت گذشته داشتید،باعث می شه که مغز شما آنرا احیا کند.تمرین کردن به مغزتان می آموزد که رفتارتان دارای اهمیت است.ما دریافتیم که مدیتیشن، مغز را قادر می سازهکه برADHD فرهنگی (اختلال بیش فعالی با کمبود توجه)غالب بشه،چیزی که با انجام چند کار همزمان بوجود می آید،و در عوض باعث بشه که افکارمان روی یک عملکرد تمرکز کند.

و درنهایت، اعمال نیک بدون هدف به اعمال نیک هدف داری تبدیل شوند.ما از مردم می خواهیم که وقتی ایمیل خود را باز می کنند،یک ایمیل مثبت در ستایش یا قدردانی از کسی در شبکۀ پشتیبانی اجتماعی خودشان بنویسند.یک ایمیل مثبت در ستایش یا قدردانی از کسی در شبکۀ پشتیبانی اجتماعی خودشان بنویسند.

و با انجام این کارهاو با تعلیم دادن افکارتان همانطور که بدنمان را تعلیم می دهیم،دریافتیم که قادریم فرمول خوشبختی و موفقیت را معکوس کنیم،و با انجام اینکار، نه تنها امواج ریزمثبت بلکه یه دگرگونی حقیقی پدید می آوریم.