تشکر از دوستان خوب

آقای مجید آواژ‌مدیر با سابقه شرکت بهساد در بلاگش در مورد اینجا پستی نوشته و همینطور آقای خسروبیگی بلاگ من رو معرفی کرده و به رسم ادب از هر دو بزرگوار تشکر میکنم. وامیدوارم برقرار باشند.