نوشتن به زبان انگلیسی و سایت Medium

نوشتن به زبان انگلیسی

Image result for writing

واقعیتش را بخواهید مهارت writing من زیاد خوب نیست و خودم را در حد متوسط و رو به پایین میبینم، با خواندن و صحبت کردن و گوش دادن مهارتهای دیگرم قوی شده است ولی در انگلیسی نوشتن ضعف دارم.

۲ سال پیش هم وقتی امتحان IELTS دادم پایین ترین نمره ام مربوط به نوشتن بود و بالاترین نمره هم برای Speaking گرفتم.

به همین خاطر هم از سیروان دوستم خواستم که یک تمرینی را با هم شروع کنیم و مهارت نوشتنمان را تقویت کنیم. پیشنهاد هم این بود که یکی از ما موضوعی را مشخص کند و یک پاراگراف در موردش بنویسد و برای نفر دیگر بفرست نفر دوم هم آن ا ویرایش کند و یک پاراگراف اضافه کند.

در طول هفته چند بار این متن دست به دست میچرخد و کم کم کامل میشود و بعد میخواستیم که در سایت Medium قرار بدهیم البته به صورت مشترک. بعد فهمیدیم که این امکان وجود نداره توی سایت و براشون ایمیلی نوشتیم.

جوابیه Medium :

At this time, the best way to acknowledge multiple authors is to make a note or byline in the story itself and link to the authors’ profiles on Medium (or elsewhere). The story itself will have to be published from one account though, so perhaps you could make a group account, publish from there and credit contributors individually. Improving our collaborative tools is definitely important for us and we appreciate your interest and suggestions

خوب ما یک حساب مشترک به اسم The Reality باز کردیم و هر دوی ما تحت همین نام مطالب را انتشار میدهیم.

اولین هفته و اولین موضوع ما هم در خصوص مرگ بود و پاسخ به این سوال که:

Why we should think about death, while we still alive
 چون هر دو حساب Medium داشتیم میتوانستم جداگانه بنویسیم و یا اسممان را زیر نوشته بنویسیم ولی فکر کنم بی نام و نشان نوشتن لذت زیادی دارد!

پ ن :

یک تمرین دیگر هم که انجام میدهم و از آقای شعبانعلی یک بار شنیدم این است که یک پاراگراف از کتاب یا روزنامه یا سایت معتبر انگلیسی را رونویسی کنم و به کلمات و ساختار جمله و املای آنها توجه کنم. این تمرین هم هر چند الان کمتر انجامک میدم ولی اوایل خیلی بهم کمک کرد از اون کارهای کوچکی است که تکرارش خیلی باعث پیشرفت میشود.