شب و حقیقت

شب

شب٫ سرشار از تردید و ترس و تنهاییست

شب٫ کمین یک شکارچیست در سکوتی دلهره آور

شب٫ حرفی تلخ است که تا صبح باید در غم آن پوسید

شب٫ نگاهی سرد است که بهشتت را جهنم میکند

شب٫ فرو ریختن کاخ آرزوهاست

شب٫پژواک صدای خویشتن است

شب٫ بریدن از عذاب و لذت است

شب همان پوچیست٫ تمام حقیقت است

این راز را بیماری در بستر مرگ تعریف میکرد٫ دیوانه ای مینوشت وعاشقی آن را با صدای بلند میخواند

و یک رهگذر تنها٫ به یکباره احساس کرد

وقتی رهگذر به انتهای خیابان رسید بی اعتنا ایستاد و روی دیوار نوشت

همه چیز اینجاست و من همه چیزم

ف – ۶ بهمن ۹۵

 

منتشرشده توسط

Donkishot

فواد انصاری هستم کسی که تمام طول عمرش در مقایسه با عمر هستی و قدمت زندگی به اندازه ی چشم بر هم زدنی نیست و زندگیش یک سنگریزه ی کوچک بین دو عدم و دو سیاهچاله است. ولی این سنگریزه میخواهد خود به زندگیش معنا دهد و آن را باز تعریف و تغییر شکل دهد. foad.ansary@gmail.com

3 دیدگاه برای «شب و حقیقت»

 1. فؤاد جان به یاد آهنگ آهنگ The sound of silence افتادم که تجسمی از حقیقت شب است.

  Hello darkness, my old friend
  سلام تاریکی دوست قدیمی من
  I’ve come to talk with you again
  آمده ام تا دوباره با تو سخن بگویم
  Within the sound of silence
  همراه با صدای بی صدایی
  In restless dreams I walked alone
  در خواب و رویا های بی قرار تنها قدم زدم
  I turned my collar to the cold and damp
  گریبانم را به سوی سرد و نمناک برگرداندم
  When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
  زمانی که چشم هایم با نور فلش چراغ نئونی ضربه خورد
  And touched the sound of silence
  و صدای بیصدایی را لمس کرد
  And in the naked light I saw
  و در شب لخت دیدم
  Ten thousand people, maybe more
  ده هزار تن شاید بیشتر
  People talking without speaking
  مردمی که بدون صحبت کردن حرف می زدند
  People hearing without listening
  مردمی که بدون گوش کردن می شنیدند
  People writing songs that voices never share
  مردمی که آهنگ می نوشتند که صداها هرگز پخششان نمی کردند
  No one dare
  هیچکس جرئت نمی کند
  Disturb the sound of silence
  که صدای بی صدایی را بهم بزند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *